"Milas halısı, Milas yöresine özgü özellikler taşıyan halı türüne denir. Ada Milas, Patlıcanlı, Cıngıllı Cafer, Gemisuyu, Elikoynunda gibi isimlerle de anılırlar. Bu halılarda kullanılan figür ve motifler geçmişin izlerini yaşatır."
Efsaneye göre, Ada Milas desenli halı ismi M.Ö. 4.'üncü yüzyılda yaşamış olan Karia Kraliçesi Ada'dan gelir. Bugün Milas çevresinde dokunan halılardaki figür ve motifler geçmişin izlerini taşımaktadır. Muğla iline bağlı Milas ilçe merkezi ve çevre köylerinde dokunmakta olan bu halılar, yörenin1261 tarihinde fethedilmesiyle birlikte bölgeye yerleşmeye başlayan Türkmenlerle geldiği bilinmektedir. Menteşe oğulları Beyliği'nin merkezi olan Milas 1415 senesinde Osmanlı İmparatorluğu'na bağlanmıştır. Bugün müzelerdeki en eski örnekleri 16. yüzyılda dokunmuş olan seccade Milas halılarıdır. Milas halı dokumacılığı, köylerin dokuma özelliği nedeniyle Karacahisar ve Göreme halıları olarak iki gruba ayrılır. Karacahisar seccadeleri, göbekli, madalyonlu desenlerle dokunup; çiçek yaprağı, dal gibi motiflerle süslenir. Zeminlerde beyaz ve kırmızı kullanılırken, seccadeler koyun yünü ve sık düğümlü sağlam halılar olarak tanınır. Kahverengi - sarı tonlarının sıkça görüldüğü mihraplı ve mihrapsız Milas halılarının dokunduğu halı tezgahları, özellikle Milas Bodrum arasındaki bölgede yer alan Bozalan, Gökbel, Aşağı Mazi köylerinde yoğunluk kazanmaktadır.