IPARD III ve I. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ

Değerli Üyelerimiz,

Sürdürülebilir kalkınma ve bölgesel rekabet gücünün artırılması hedefiyle, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), kırsal girişimcilerimize büyük fırsatlar sunmaktadır. Bu destekler, yatırımlarınızı daha verimli ve karlı hale getirme imkanı sağlamakta ve kırsal kalkınmanın temel taşlarını oluşturarak ekonomik büyümeyi teşvik etmektedir.

TKDK'nın sunduğu destekler, inşaat işleri, makine-ekipman alımı ve hizmet alımı gibi yatırım harcamalarını kapsar ve yatırımlarınıza %50 ile %75 arasında değişen oranlarda hibe desteği sağlar. Ayrıca, yatırım harcamalarınız için KDV, Gümrük Vergisi ve ÖTV gibi vergilerden muafiyetler sunarak, mali yükünüzü azaltır ve yatırım maliyetlerinizi düşürür.


Paylaş: