Avrupa Komisyonu tarafından her sene, tüketici güvenliğini yaptığı işin merkezine koymaya çaba sarf eden üreticilere Ürün Güvenliği Ödülleri verilmekte olup ödüle layık bulunan üreticilere prestijli bir bilinirlik sağlandığına, diğer üreticilerin de bu sayede iyi uygulamalar geliştirmesi yönünde dolaylı yoldan teşvik edildiğine vurgu yapılmaktadır.

Bu çerçevede, Avrupa Komisyonu tarafından yarışma ile ilgili bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktadır.


Üyelerimize önemle duyurulur. 


Paylaş: