Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından Borsamıza iletilen yazıda, Denizli Et Kombinası Müdürlüğü stoklarında  bulunan bonfileler online teklif toplama  usulü ile  satılacaktır. Satış usul  ve  esaslarında  belirtilen  evraklar  hazırlandıktan  sonra  E-İhale  sistemine  yüklenmesi gerekmektedir.

İhaleye Katılabilmek İçin Gerekli Belgeler

a) İsteklinin  irtibat  bilgilerini  (posta  adresi,  sabit  telefon  ve  cep  telefon  numaraları  ile  faks numarası) bildirir imzalı-mühürlü beyan,

b) Kimlik belgesi ve/veya vergi kimlik numarasını bildirir belge,

c) Sığır Bonfile Eti Satış Usul ve Esasları (İmzalı),

ç) Satın  alınmak  istenilen  grup/gruplar  için  ihale  tarihinden  itibaren  en  az  3  ay  vadeli  geçici teminat mektubu veya nakit yatırdığına dair dekont,

Ön Teklif Verme Tarih ve Saati :  14.03.2023 Saat 10:00'dan 14.03.2023 Saat 17:00'e kadardır.

E-İhale Saatleri:

Şoklanmış Sığır Bonfile Eti (Tosun) 1. Grup (1.601-2.000 Gram): 15.03.2023 saat 10.00

Şoklanmış Sığır Bonfile Eti (Tosun) 1. Grup (2.001 -2.500 Gram)  : 15.03.2023 saat 10.00

Şoklanmış Sığır Bonfile Eti (Tosun) 1. Grup (2.501 Gram ve Üstü)  :15.03.2023 saat 10.00

Geçici Teminat Tutarları:

Şoklanmış Sığır Bonfile Eti (Tosun) 1. Grup (1.601-2.000 Gram): 10.000,00TL

Şoklanmış Sığır Bonfile Eti (Tosun) 2. Grup (2.001 -2.500 Gram)  : 10.000,00TL

Şoklanmış Sığır Bonfile Eti (Tosun) 1. Grup (2.501 Gram ve Üstü)  :10.000,00TL

Not: Geçici  teminat mektupları ihale  tarihinden itibaren asgari 90 günden az olmayacak  şekilde düzenlenmelidir. 

 

Üyelerimize önemle duyurulur. 


Paylaş: