Online Bonfile Satışı

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Denizli Et Kombinası Müdürlüğünden Borsamıza iletilen yazıda;

 

Genel Müdürlüğümüz tarafından Sincan Et Kombinası Müdürlüğü stoklarında bulunan bonfileler online teklif toplama usulü ile satılacaktır. Satış usul ve esaslarında belirtilen evraklar hazırlandıktan sonra 16.01.2023 tarihi saat 14:00'a kadar incelenmesi ve değerlendirilmesi için Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı, Et ve Et Ürünleri Pazarlama Şube Müdürlüğü'ne sevk edilmek üzere, Kurumumuzun Genel Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğüne kayıt için teslim edilecektir.


İhaleye Katılabilmek İçin Gerekli Belgeler

a)İsteklinin irtibat bilgilerini (posta adresi, sabit telefon ve cep telefon numaraları ile faks numarası) bildirir imzalı-mühürlü beyan,

b)Kimlik belgesi ve/veya vergi kimlik numarasını bildirir belge,

c)Sığır Bonfile Eti Satış Usul ve Esasları (İmzalı),

 

ç) Satın alınmak istenilen grup/gruplar için ihale tarihinden itibaren en az 3 ay vadeli geçici teminat mektubu veya nakit yatırdığına dair dekont,

 

Ön Teklif Verme Tarih ve Saati : 18.01.2023 Saat 10:00'dan 18.01.2023 Saat 14:00'e kadardır.

E-İhale Saatleri:

Sığır Bonfile Eti (Tosun) 1. Grup (1.600-2.000 Gram) : 19/01/2023 saat 10.00

Sığır Bonfile Eti (Tosun) 2. Grup (1.600-2.000 Gram) : 19/01/2023 saat 11.00

Sığır Bonfile Eti (İnek) 1. Grup (1.601 Gram ve Üzeri) : 19/01/2023 saat 12.00,

 

Geçici Teminat Tutarları:

Sığır Bonfile Eti (Tosun) 1. Grup (1.600-2.000 Gram) : 30.000TL

 

Sığır Bonfile Eti (Tosun) 2. Grup (1.600-2.000 Gram) : 30.000TL 

Sığır Bonfile Eti (İnek) 1. Grup (1.601 Gram ve Üzeri) : 20.000TL

 

Not: Geçici teminat mektupları ihale tarihinden itibaren asgari 90 günden az olmayacak şekilde düzenlenmelidir.

 

Üyelerimize önemle duyurulur.


Paylaş: