Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından Borsamıza iletilen yazıda, Denizli Et Kombinası Müdürlüğü tarafından 2023 yılı Mayıs-Temmuz (Kurumumuzun uygun görmesi halinde bu süre 1 ay uzatılabilecektir.) aylarını kapsayan Sırttan düşme Büyükbaş hayvan derileri (Kelle Derisi Dahil) ile Küçükbaş hayvan deri ve bağırsakları, Büyükbaş hayvan sakatat ve Yan Ürünler ile Küçükbaş sakatatları online teklif toplama usulü ile satılacaktır. Teknik Şartnamede belirtilen evraklar hazırlandıktan sonra 03.04.2023 tarihi saat 14:00'a kadar incelenmesi ve değerlendirilmesi için Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı, Et ve Et Ürünleri Pazarlama Şube Müdürlüğü'ne sevk edilmek üzere, Kurumumuzun Genel Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğüne kayıt için teslim edilecektir. 

İhaleye Katılabilmek İçin Gerekli Belgeler

a) İsteklinin irtibat bilgilerini (posta adresi, sabit telefon ve cep telefon numaraları ile faks numarası) bildirir imzalı-mühürlü beyan,

b) İsteklinin durumuna göre, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına üyelik belgesi,

c) İstekli şirket ise, belgeleri imzalayan kişinin şirket adına yetkili olduğunu gösteren güncel şirket imza sirküsü; gerçek kişiler için noter onaylı imza beyannamesi ve nüfuz cüzdanı fotokopisi,

ç) Vekâleten ihaleye katılma durumunda; belgeleri imzalayan kişiyi yetkilendiren noter onaylı vekaletname, vekile ait nüfus cüzdanı fotokopisi, noter onaylı vekâletname ve noter onaylı imza beyannamesi,

d) Alıcı katılmak istediği Kısım/Kısımlar için Kurum'ca belirlenen tutardaki geçici teminatını nakit veya teminat mektubu olarak verecektir.

Ön Teklif Verme Tarih ve Saati : 05.04.2023 Saat 10:00'dan 07.04.2023 Saat 16:00'e kadardır

E-İhale Saatleri:

Sırttan düşme büyükbaş hayvan derilerinin (kelle derisi dahil) 11 Nisan 2023 Salı günü saat:10:00'da

Küçükbaş hayvan derilerinin 11 Nisan 2023 Salı günü saat 14:00'te,

Küçükbaş hayvan bağırsaklarının 11 Nisan 2023 Salı günü saat 16:00'da

Büyükbaş hayvan sakatatlarının 12 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 10:00'da

Küçükbaş hayvan sakatatlarının 12 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 14:00'te,

Geçici Teminat Tutarları:Büyükbaş deri için: 85.000,00 TL

Büyükbaş Sakatat ve Yan Ürün için: 90.000,00 TL

Küçükbaş deri için: 3.000,00 TL

Küçükbaş Bağırsak için: 2.500,00 TL Küçükbaş sakatat için: 5.000,00TL

Not: Geçici teminat mektupları ihale tarihinden itibaren asgari 45 günden az olmayacak şekilde düzenlenmelidir. 


Üyelerimize önemle duyurulur.


Paylaş: