TİCARET BAKANLIĞI Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından Borsamıza iletilen yazıda, UZK, 2023 yılı teknik işbirliği ve eğitim programı kapsamında zeytin sektöründeki zeytin yetiştirme ve zeytinyağı teknolojisi alanında teknik yöneticilerin becerilerini artırmak için üye ülke mensubu dört kişiye yüksek lisans bursu vermeyi planlamaktadır. Program, Córdoba Üniversitesi (UCO) ile işbirliği içinde düzenlenecektir. (http://www.masterolivicultura.org)

UZK, kayıt ücretlerini, her akademik yılın başındaki ve sonundaki seyahat masraflarını ve aylık 860 Euro'luk bursu kapsayacak şekilde hibe vermektedir. Başvuracak adayların taşıması gereken şartlar aşağıda sıralanmaktadır:

- Tercihen tarım, tarım endüstrisi veya gıda teknolojisi alanlarında lisans diplomasına sahip olmak.

- Kursların yapıldığı dil olan İspanyolca'yı iyi derecede bilmek.

- Katılımcılara dağıtılacak İngilizce bilimsel belgeleri ve referansları anlamak için yeterli bir İngilizce bilgisine sahip olmak.

- Zeytin sektöründe eğitim veya deneyime sahip olmak.

Adaylar, başvuru şartlarına ilişkin detaylara ve başvuru formuna https://www.internationaloliveoil.org/call-for-applications-for-a-scholarship-for-a-masters-degree-in-oliv e-growing-and-oil-technology/ adresinden ulaşabilecektir.

Ülkemiz zeytincilik sektörünün akademik çalışmalar sayesinde daha ileri noktalara taşınması açısından bahsekonu burstan azami düzeyde istifade edilmesi önem arz etmektedir. Başvurular Delegasyon Başkanlığımız üzerinden UZK'ya iletilecek olup şartları haiz adayların başvuru için gerekli belgeleri en geç 24 Mart 2023 tarihine kadar a.ozcaglar@ticaret.gov.tr ve d.baykara@ticaret.gov.tr e-posta adreslerine ve yazılı olarak Genel Müdürlüğümüze iletmeleri hususunda bilgi ve gereğini arz/rica ederim.


Paylaş: