Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından Borsamıza iletilen yazıda; TMO stoklarında  bulunan  Groski  çeşidi  pirinç  peşin  bedel  mukabili  kişi  ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın serbest olarak 19.000 TL/Ton fiyatla toptan satışa açılmıştır. Bu kapsamda;

  • Mersin Başmüdürlüğümüzden 3.000 ton,   
  • Kayseri Başmüdürlüğümüzden 450 ton,   
  • Konya Başmüdürlüğümüzden 400 ton,   
  • Ankara Başmüdürlüğümüzden ise 150 ton ton
olmak üzere toplam 4.000 ton groski çeşidi pirinç toptan satışı ile ilgili tüm iş ve işlemler için yukarıdaki Başmüdürlüklerimiz yetkilidir.
Satışı yapılan pirinçler için 09 Şubat 2024 tarihine kadar talep toplanacak olup para yatırma süre sonu 23 Şubat 2024, son teslimat tarihi ise 29 Şubat 2024 mesai bitiminde sona erecektir.

Üyelerimize önemle duyurulur. 


Paylaş: