MEVSİMLİK İŞÇİLER İLE İLGİLİ GENELGE

COVID-19 SALGINI NEDENİYLE ALINAN TEDBİRLER KAPSAMINDA MÜLGA BAŞBAKANLIK 2017/6 SAYILI GENELGESİ, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 25.03.2020 TARİH, 5863 SAYILI TALİMATI İLE  BİR TAKIM ZORUNLULUK VE EK  TEDBİRLER GETİRİLMİŞTİR. İL VALİLİĞİ BAŞKANLIĞINDA KURULAN MUĞLA İLİ HIFZISSIHHA MECLİS KURULU KOMİSYON KARARLARI AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR.

 

MUĞLA İLİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KURUL KARARI 

 

KARAR TARİHİ  : 05/04/2020

KARAR NO       : 2020/20

GÜNDEM            : İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlamalarına ilişkin Genelgesine ek olarak, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 05.04.2020 tarihli yazıları gereği aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

KARAR         :

 

03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı Şehir Giriş/ Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlaması ile ilgili genelge kapsamında alınan, 01.01.2000 sonrasında doğanların sokağa çıkmalarını geçici olarak yasaklayan düzenlemeye ek olarak;  

1 - Doğum tarihi 01.01.2000-01.01.2002 tarihleri arasında (18-20 yaş aralığında) olmakla beraber, İlimizde;

​a) Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanlar, 

​b) Özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenler, 

c) Tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller arasındaki planlama, seyahat ve konaklama koşulları 03.04.2020 tarih ve 6202 sayılı Genelge ile düzenlenen mevsimlik tarım işçileri, 

03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı sayılı Bakanlık Genelgesi ile getirilen sokağa çıkış yasağından muaf tutulmasına; (Bu istisnalar 01.01.2002 tarihinden sonra doğanlara “18 yaşından küçüklere” uygulanmamasına;)

            2 - 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı sayılı Bakanlık Genelgesi kapsamındaki sokağa çıkış yasağından muaf tutulanların, istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmaları ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz etmelerinin zorunlu hale getirilmesine;

 

​Oy birliği ile karar verilmiştir.


Paylaş: