Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Tebliği 26 Ekim 2014 günü 29157 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz onusu tebliğ ile ilgili tüm üyelerimize önemle duyurulur.


Paylaş: